Ets a: Portada > Notícies BASES CONCURS CARTEL...

Notícies

BASES CONCURS CARTELL XVIIena EDICIÓ FESTA DE L’AIGUARDENT I DE L’ESPÍGOL DE PRAT DE COMTE


BASES CONCURS CARTELL XVIIena EDICIÓ FESTA DE L’AIGUARDENT I DE L’ESPÍGOL DE PRAT DE COMTE
1.- Participants.
Convocatòria adreçada principalment a professionals del disseny, grafistes, dibuixants, estudiants d’art, entre d’altres.
2.- Tema.
Les obres han de ser inèdites i el tema és la XVIIena edició de la Festa de l’Aiguardent i de l’Espígol de Prat de Comte 2018.
3.- Tècnica i tamany.
La tècnica és lliure i ha de ser apta per a la seva reproducció en quatricomia, evitant la utilització de tintes metal·litzades, fluorescents o relleus enganxats.
El cartell ha d’incloure el següent text: XVIIena edició de la Festa de l’Aiguardent i de l’Espígol de Prat de Comte 2018. El format de l’obra ha de ser en DIN A-3.
L’obra guanyadora s’editarà amb l’escut de la corporació. L’Ajuntament de Prat de Comte es reserva el dret a incorporar text en el cartell, com la data, la localització o algun tipus d’informació referida a la festa, sempre pactat amb la persona guanyadora.
4.- Presentació.
Els originals s’han de lliurar a l’Ajuntament de Prat de Comte, Pça Esglèsia 1, 43595 Prat de Comte, des de la data de publicació de les Bases al 29 de juny de 2018, de 9 a 14 hores. Poden lliurar-se en mà o bé mitjançant qualsevol altre procediment habitual.
Els treballs hauran d’anar signats al dors amb un pseudònim, que també haurà de figurar a l’exterior d’un sobre tancat. A dins hi haurà una nota amb el nom i cognoms, l’adreça postal, el telèfon mòbil, l’adreça electrònica i el NIF de l’autor/a. Les obres s’han de presentar sobre un suport rígid per tal de facilitar-ne l’exposició i el trasllat.
El cartell guanyador restarà propietat de l’Ajuntament, així com l’ús que se’n pugui fer: edició de cartells, programes de mà, invitacions, anuncis o qualsevol altre tema relacionat amb la promoció de la festa.
5.- Premi.
Hi ha un únic premi de 350 €, en concepte de l’adquisició de l’obra premiada i els drets de publicació i explotació. En el premi s’hi aplicarà la retenció de l’IRPF pertinent.
6.- Jurat.
El jurat estarà format per professionals del món del disseny, persones vinculades al món de l’art i membres de l’associació “Els amics del vent” de l’Aiguardent de Prat de Comte. El premi pot ser declarat desert en cas que les obres presentades no reuneixin la qualitat adient.
7.- Veredicte.
Es farà públic durant la Festa Major de Prat de Comte. S’avisarà a totes les persones que s’hagin presentat al concurs, indicant el dia i l’hora exacte de l’acte.
8.- Recollida de les obres.
Del 15 al 31 d’octubre les obres es podran recollir a l’ajuntament de Prat de Comte. En cas de no ser recollides en l’esmentat termini, es considerarà a tots els efectes que els autors renuncien als treballs i aquests restaran en propietat de l’Ajuntament.
9.- Protecció de dades i pròpia imatge.
La persona participant, a l’acceptar aquestes bases, autoritza a l’Ajuntament de Prat de Comte al tractament de les seves dades, que seran incorporades en un fitxer de l’Ajuntament de Prat de Comte amb la finalitat de poder gestionar les diverses activitats i actes que s’organitzen. En qualsevol cas, el participant podrà exercitar els drets previstos en la normativa de protecció de dades mitjançant comunicació escrita a la seu d’aquest Ajuntament.
Així mateix també autoritza a la seva captació i publicació en diversos medis, inclosos els online, de la seva imatge ja sigui en el lliurament de premis o en qualsevol acte públic relacionat amb aquest premi. Aquesta autorització tindrà caràcter gratuït, indefinit i revocable per comunicació escrita a l’Ajuntament.
10.- Condicions.
La participació en aquest concurs suposa l’acceptació d’aquestes bases. Els concursants es responsabilitzen totalment de la inexistència de drets de tercers en les obres presentades, així com de tota reclamació per drets d’imatge o de protecció de dades de caràcter personal.
L’Ajuntament no es fa responsable dels desperfectes o danys que puguin ocasionar-se en les obres presentades.

Amb el suport de:

Prat de Comte , Tots els drets reservats - Normes de privacitat - Qui som?